Du Lịch Châu Mỹ

HOA KỲ –  NĂM THÀNH PHỐ ĐẸP NHẤT NƯỚC MỸ
HOA KỲ – NĂM THÀNH PHỐ ĐẸP NHẤT NƯỚC MỸ

41,500,000 VND

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du Lịch Mỹ

Phương tiện: MÁY BAY

Khách sạn:

TOUR BỜ TÂY SIÊU KHUYẾN MÃI
TOUR BỜ TÂY SIÊU KHUYẾN MÃI

34,900,000 VND

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du Lịch Châu MỹDu Lịch Mỹ

Phương tiện:

Khách sạn:

TOÀN CẢNH ĐÔNG – TÂY CANADA
TOÀN CẢNH ĐÔNG – TÂY CANADA

74,900,000 VND

Thời gian: 9 NGÀY 8 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du lịch CanadaDu Lịch Châu MỹTour nước ngoài

Phương tiện: MÁY BAY

Khách sạn:

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY CANADA
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY CANADA

56,900,000 VND

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du lịch CanadaDu Lịch Châu MỹTour nước ngoài

Phương tiện: MÁY BAY

Khách sạn:

TOUR DU LỊCH BỜ ĐÔNG CANADA
TOUR DU LỊCH BỜ ĐÔNG CANADA

61,300,000 VND

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du lịch CanadaDu Lịch Châu MỹTour nước ngoài

Phương tiện: MÁY BAY, Ô TÔ

Khách sạn:

TOUR MỸ BỜ TÂY: LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS
TOUR MỸ BỜ TÂY: LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS

54,800,000 VND

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du Lịch Châu MỹDu Lịch MỹTour nước ngoài

Phương tiện: MÁY BAY

Khách sạn:

TOUR MỸ BỜ ĐÔNG: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C
TOUR MỸ BỜ ĐÔNG: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

58,800,000 VND

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du Lịch Châu MỹDu Lịch MỹTour nước ngoài

Phương tiện: MÁY BAY

Khách sạn:

TOUR MỸ GIÁ SỐC : LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS
TOUR MỸ GIÁ SỐC : LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS

71,900,000 VND

Thời gian: 10 NGÀY 9 ĐÊM

Điểm khởi hành: Du Lịch Châu MỹDu Lịch MỹTour nước ngoài

Phương tiện: MÁY BAY

Khách sạn:

12